თქვენ ვერ შეძლებთ განათავსოთ შეკვეთა მოცემული ქვეყნიდან. United States

ხმის პროცესორები

Home

Our stores

Our stores

ელიავას ბაზრობა. სექტორების ტერიტორია, სექტორი #3, მაღაზია #77

European Mobile Media Association

ხმის პროცესორები There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
  •  მხოლოდ   წინასწარი    შეკვეთით!  Only by pre-ordering!   Только по предварительному заказу! REMOTE CONTROLLER for GLADEN DSP 6to8, DSP 4to6 and D2 100.4 DSP External display/controller for presets and main controls Manages:- Subwoofer- Presets- Balance- Fader- Mute- Volume- Brightness display Easy to installNew slim version (size: L. 153 P. 23/30 H. 43...

  • მხოლოდ   წინასწარი    შეკვეთით!  Only by pre-ordering!   Только по предварительному заказу! Stand Alone Processor The Digital Signal Processor with 4 inputs and 6 outputs.Available as DSP 4to6 and DSP 4to6 SP-DIF GLADEN DSP 4to6Highest resolution, e.g. time delay in 0,02 msec/step, Q in steps of 0.001Parametric and Graphic EQ with up to 30...

  • მხოლოდ   წინასწარი    შეკვეთით!  Only by pre-ordering!   Только по предварительному заказу! Stand Alone Processor The Digital Signal Processor with 4 inputs and 6 outputs.Available as DSP 4to6 and DSP 4to6 SP-DIF GLADEN DSP 4to6Highest resolution, e.g. time delay in 0,02 msec/step, Q in steps of 0.001Parametric and Graphic EQ with up to 30...

  • მხოლოდ   წინასწარი    შეკვეთით!  Only by pre-ordering!   Только по предварительному заказу! Stand Alone Processor The Digital Signal Processor with 6 inputs and 8 outputs. TOTAL CONTROL6 channel input8 channel outputHighest resolution, e.g. time delay in 0,02 msec/stepAll settings in real-timeUSB and optional BT adapter (MOS-BTM), for adjusting by PC,...

Showing 1 - 4 of 4 items